วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ท่องแดนอสุรกายภูมิ

อสุรกายภูมิ
          เป็นภูมิของโอปปาติกกำเนิด อีกมติหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาปไว้และต้องไปเสวยผลของบาป มีชีวิตเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นฝืดเคือง ขาดเครื่องอุปโภคบริโภค ทุกข์ยากลำบาก กาย จิตใจหดหู่เหี่ยวแห้งไม่สนุกสนานรื่นเริง เข้าในลักษณะที่ว่าหน้าเศร้าอกตรม
อสุรกายภูมิ   แบ่งออกเป็น ๓ พวกใหญ่ ๆ คือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น